Saturday, 20 Jul 2024
  • Sekolah Pertama Menerapkan Agile Education Berbasis Kurikulum Aqil Baligh dan Fitrah
  • Sekolah Pertama Menerapkan Agile Education Berbasis Kurikulum Aqil Baligh dan Fitrah

Tag : ijazah homeschooling

12 November 2022

Jenis-jenis Ijazah Homeschooling dan Syarat untuk Mendapatkannya

Bagi orang tua yang ingin melaksanakan sekolah rumah untuk anaknya, ijazah homeschooling masih menjadi perhatian besar. Tak sedikit orang tua..